لباس های ضد حریق یا دیرسوز

پارچه ضد حریق 100در صد پنبه و نومکس،قابلیت شستوشو تا 50 بار،مقاومت حرارتی 1700درجه،تاییدیه از استاندارد ایران و وزارت دفاع